Głęboko poruszeni tragedią chrześcijan na Bliskim Wschodzie, a w szczególności ich eksterminacją w Iraku, wzywamy i apelujemy do władz Kościoła Ewangelicko — Augsburskiego oraz pozostałych Kościołów Ewangelickich w Rzeczypospolitej o podjęcie stanowczych i konkretnych działań na rzecz prześladowanych chrześcijan. Jako wyznawcy Chrystusa jesteśmy odpowiedzialni za los naszych bliźnich, którzy podobnie jak my wyznają wiarę w Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana.
 
Jesteśmy za naszych bliźnich współodpowiedzialni nie tylko w świetle słów Apostoła Pawła w Liście do Galacjan „Dobrze czyńcie wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” (Ga 6,10), ale także jako Kraj, który brał udział u boku USA, Wlk. Brytanii i Australii w inwazji na Irak w marcu 2003 roku. Kościół nasz nie może w obliczu dokonywanej obecnie w Iraku, a szerzej na Bliskim Wschodzie eksterminacji chrześcijan milczeć, udając, że sprawa go nie dotyczy.
 
Nasze działania nie mogą być jedynie symboliczne lub pozorne, ograniczone do ewentualnego informowania lub modlitwy. Dlatego też wzywamy władze Kościoła Ewangelicko — Augsburskiego oraz pozostałych Kościołów Ewangelickich w Rzeczypospolitej do podjęcia konkretnych działań na gruncie kontaktów ekumenicznych, międzynarodowych, relacji Państwo — Kościół, które skutkować będą powstrzymaniem dokonywanej przez fanatyków islamskich eksterminacji chrześcijan w Iraku, Syrii i Egipcie.
 
Blisko rok temu — w sierpniu 2013 roku portal „Fronda” opublikował apel podpisany przez wiele środowisk i osób prywatnych, w którym to konserwatyści katoliccy zwracali się z prośbą do Państwa, samorządów, ale głównie do Kościołów o otwarcie drzwi w naszym kraju dla prześladowanych wyznawców Chrystusa, którzy uciekają przed śmiercią z rąk fanatyków islamskich.
 
Dziś apel ten na skutek pogarszającej się z każdym dniem sytuacji jest ciągle aktualny. Na naszych oczach na Bliskim Wschodzie, a w szczególności ostatnio w Iraku, dokonuje się holokaust chrześcijan.
 
Apelujemy zatem do władz Kościoła Ewangelicko — Augsburskiego oraz pozostałych Kościołów Ewangelickich w Rzeczypospolitej o przekazanie pomocy materialnej, której celem będzie nie tylko zaspokojenie bieżących potrzeb, ale wsparcie odbudowy lub budowy nowych domów dla chrześcijan, szpitali, a przede wszystkim zniszczonych kościołów.
 
Pomoc materialna naszym zdaniem, ze strony Kościoła powinna pochodzić nie tylko z funduszy Diakonii, ale ze zbiórki środków zgromadzonych podczas kolekty w każdą czwartą niedzielę miesiąca, we wszystkich parafiach na terenie Kraju, w ciągu najbliższego pół roku.
 
Nasze zaangażowanie jako Kościoła będzie widomym znakiem wierności Chrystusowi i Ewangelii w najbardziej tragicznym dla naszych braci w wierze momencie, którzy doznają prześladowań na Bliskim Wschodzie. Będzie to jednocześnie znak naszej współodpowiedzialności za bliźnich, którzy jak my wyznają Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

 
Luteranie Konserwatywni
Luteranie.net